Lise Köyü

Köyümüzün yerli halkının büyük bir kısmının göç ettiği Lise Köyüne dair bazı bilgileri paylaşalım.

Lise köyünün şu anda ki adı Ohiron'dur. Köy, 1927 yılındaki isim değişikliğinden sonra bugünkü adını almıştır. Yabancı arşivlerde Lise köyü Elisy şeklinde geçer.

Coğrafi koordinatları:
41°18'16.06'N
23°50'57.13'E

Lise köyü, Zırnova ovasının kenarında kurulu bir köydür. Köyün hemen önünden Zırnova suyu adı verilen nehir geçer. Mübadele yıllarında Lise ovada bulunan nehirlerden önce Bulanık su deresi sonra Kalapot deresi köyünün biraz aşağısında Zırnova suyuna birleşirdi. Zamanla Bulanık su deresinin de beslendiği Beşternik nehrinin akış yönü değiştirilmiş olup Lise köyüne varmadan Istarça köyünün önünde toplanarak Zırnova suyuna birleşir hale gelmiştir. Lise köyünün arka tarında nüfusu tamamen Bulgar olan Gürecik köyünden Lise'ye doğru silence deresi gelir.

Lise köyünün arka tarafı en yüksek yeri 1768 m. olan Kavak Dağları ile çevrilidir Kavak dağından Lise köyüne doğru olan ormanlık bölgede Fındıklık, Ali Kahya, Kozbayırı, Arnavut Mandıralar, Bostanlık gibi dağlık arazi adları vardır. Bu dağlık araziler çok orman içerdiği için Kara Orman bölgesi olarak da söylenir. Lise köyüne, nahiye merkezi Zırnova başta olmak üzere, Istarça, Kumaniç, Gürecik gibi komşu köyler vardır.

1912 Balkan Savaşlarına kadar Lise köyü Serez sancağı Nevrekop kazasına bağlıdır. Savaştan sonra Nevrekop'un büyük kısmı Bulgarlar'ın işgaline girmiş, Zırnova ve çevresi Yunanlarca işgal edilmiştir. O tarihten itibaren Lise köyü, Zırnova nahiyesi ile Drama sancağına bağlanmıştır. Köyün ilk kuruluşu Osmanlıların Rumeliye geçişinden önceye dayanır. Yerli Slav unsurlar tarafından kurulmuştur. 1530 tarihli Osmanlı haritalarında adı İlise şeklinde geçer. Türkler daha sonraları iskan edilmişlerdir.

Lise köyü Bulgaristan sınırına 17 km, Drama merkeze 40 km'dir. 1923 mübadelesine kadar köyde çoğunluğu Türkler olmak üzere , birazda Bulgarlar yaşamaktaymış. Etnisite bakımından çevre köylere göre sadece Lise köyünde Türkler Bulgarlardan fazladır, diğer komşu köyler ya tam Bulgar yada çoğunluk Bulgardır.

Tarihçi D.M.BRANCOFF'un 1905 yılında köydeki hristiyan nüfusu için verdiği bilgilere göre Bulgar kilisesine bağlı 336 Bulgar bulunmaktaymış. Köyde bir Bulgar ilk okulu, 1 Bulgar öğretmen ve 9 Bulgar öğrenci bulunuyormuş.

Diğer bir tarihçi ve gezgin Vasili Kunçov 1900 yılında yayınladığı kitabında. Lise köyü için : 40 hane 280 Bulgar ile 120 hane 730 Türk var yazmış.
Resmi kaynaklarda köy ile ilgili nüfus verileri şu şekildedir: 1913 Yunan nüfus sayımında köyde 1.409 kişi yaşamaktaymış. 1920 de ki nüfus sayımında köy nüfusu 1.001 e düşmüş. 1928 yılında ki sayımda köyde 211 aile ,829 nüfus yaşıyormuş. 2006 nüfus sayımında 510 kişi yaşıyormuş köyde.
Lise köyünün ; 1.000 dönüm orman arazisi varmış. Cumhuriyet arşivlerinde Lise köyünün adı aynen Lise diye geçiyor. Yaklaşık 280 ailenin geldiği yazılı.
 
Üst Alt